ABOUTOVER ONS

Knik Magazine wordt uitgegeven door OCCII, een podium voor onafhankelijke muziek in Amsterdam. Knik en OCCII delen een interesse in muziek die alle kanten op durft, ook richtingen die geen commercieel succes zijn.

Hoewel Knik schaamteloos OCCII promoot, is het geen brochure. We interviewen ook artiesten die elders in de stad of op de wereld optreden, maar in wie een OCCII-publiek wél geïnteresseerd is.

Daarnaast willen we weten hoe onafhankelijke muziek- en kunstscenes zichzelf in stand houden, en veranderen. Niet alleen artiesten, ook organisatoren, vrijwilligers en publiek zorgen ervoor dat er conerten zijn en dat mensen in aanraking komen met kunst. In Knik komen zij óók aan het woord.

Colofon

Concept: Rinske Bijl, Nora Uitterlinden, Johan Vogels
Redactie: Nora Uitterlinden
Eindredactie: Kelly Chambers, Katherine Oktober Matthews
Goede ideeën: Sjoerd Stolk
Website: Gary Norris
Logo: Rynke Sangers


OCCII is een podium voor onafhankelijke muziek en performance in Amsterdam. De organisatie bestaat grotendeels uit vrijwilligers met kennis van verschillende stromingen in muziek, film en theater. Maandelijks zet OCCII een breed en cultureel divers programma neer. Bekijk de volledige agenda op: www.occii.org
Knik Magazine is published by OCCII, a venue for independent music in Amsterdam. Knik and OCCII share an interest in music that dares to explore and dares to not be commercial.

Even though Knik shamelessly promotes OCCII, it isn’t a brochure. We also interview artists who don’t play OCCII but play elsewhere in the city or in the world, but whom are interesting to an OCCII audience nevertheless.

Besides this we want to know how independent music and art scenes sustain themselves, and how they develop. Not only artists, but bookers, volunteers and audiences also make music and art happen. In Knik they take the floor too.


Colofon

Concept: Rinske Bijl, Nora Uitterlinden, Johan Vogels
Editor: Nora Uitterlinden
Copy editors: Kelly Chambers, Katherine Oktober Matthews
Good ideas: Sjoerd Stolk
Website: Gary Norris
Logo: Rynke Sangers