Do It Yourself!

Do It Yourself as a subculture became most prominent during the punk movement of the 1970s. As a rejection of being forced to use traditional corporate institutions like labels and bookers, bands started to organize everything themselves. They recorded and released albums, made their own merchandise, booked their own tours. This way even smaller bands were able to receive wide recognition through repetitive low-cost DIY touring. OCCII has been a stop for European tours of DIY bands since 1992, and a hub for local bands and musicians.

OCCII represents DIY methods, in a way that we don’t need booking agencies, big labels, or promoters to organize something. OCCII believes that by collaborating you don’t need to rely on paid intermediairs. We can simply do it ourselves as a community: Do It Together!

We believe anyone can set up a concert, film night, benefit or any other type of event. Your own network can create a promotion poster, cook a vegan meal for the bands, welcome the audience inside or become a sound engineer. We help each other to learn new skills and therefore we are a growing community that expands beyond borders.

OCCII is organized by a circulating pool of volunteers, and two employed coordinators. Many volunteers are part of the audience & performers themselves, which stimulates a horizontal organization. You can take part in our community by organizing or volunteering!

VOLUNTEER

Volunteers make OCCII their home, care for it, cherish it, and help it grow! Our collective consists of a dynamic, ever-rotating pool of volunteers with a shared belief in DIY and underground (sub)culture.

We are always looking for new people to join our team! Simply write us an e-mail, or talk to one of the people during an event. No need to have training, you can start whenever you want. Next to that we also have (monthly) meeting that are a good place to get to know each other if you are new to Amsterdam or want to start participating.

There are many levels of involvement within the organization, and we never ask anyone for commitments or responsibilities they are not comfortable with. Tasks that you could do range from helping out at the bar during an event, selling tickets at the door, cooking a vegan meal for the crew or spread posters around town. For example, we can always use sound engineers, or visual artists that want to add their creativity to our venue or posters.

You can also contribute your skills from behind-the-scenes, such as: PR tasks, writing reports or lending a hand with maintenance of the building. There are also workgroups in place to develop and focus on: diversity, safe(r) space and gender equality.

If you have an idea, skill or knowledge that you would like to share with OCCII, that would be highly appreciated. Likewise we offer the possibility to guide you to learn new skills and meet new people! You can make friends for life.

There is no financial compensation – Of course you have free access to events where you volunteer, receive drink coupons, and you can join dinner with the rest of the crew.

Without volunteers, there could be no OCCII.

You can connect with us via volunteer(@)occii.org and we will be happy to talk to you!

ORGANIZE

Want to engage with our venue and set up a band night, info talk, or movie-screening? As you already might have noticed: we believe in Doing It Yourself!

To get things started you will have to get in touch with our program coordinator. The coordinator or a sub-coordinator will be your main contact person. They will guide you in the process and, if necessary, help you fill in the shifts that are needed. You will probably need to recruit: a sound engineer, 2-3 people that can help at the bar, 2 people at the door, someone to cook. As a local booker or concert promoter we expect you to help out and be present at the event and be a good host, not just arrange production from a distance.

For all events, we deliberately keep the admission prices low (8-10 euros) to keep the concerts accessible to everyone. This is the case for all public events. Benefit concerts are held regularly. Provided the goal has our support and it fits our planning, we are always open to this idea.
There is a capacity of 250 people, and our venue is equipped with an exceptionally up-to-date P.A. installation, lighting system, beamer & screen and (small) backstage. If you are not too worried about backline equipment you can use our backline. We have a drum kit, bass amp and guitar amp.

See also the FAQ about organizing and technical details.

Want to share your idea with us? Please elaborate what it is you would like to do, how, and if you have a team of people to help you out – connect with us via music(@)occii.org or event(@)occii.org

Do It Yourself als subcultuur kreeg de vooral bekendheid tijdens de punkbeweging van de jaren ‘70. Als tegenbeweging op het noodgedwongen gebruik te moeten maken van instituten uit de muziekbusiness zoals platenlabels en boekers, begonnen bands alles zelf te organiseren. Ze namen albums op en brachten ze uit, maakten hun eigen merchandise en boekten hun eigen tours. Op deze manier konden zelfs kleinere bands bekend worden en naam opbouwen door herhaardelijk en op een goedkope DIY manier te toeren. OCCII is sinds 1992 een tussenstop voor Europese tours van DIY bands en een sociaal centrum voor lokale bands en muzikanten.

OCCII zet de DIY ethos in op een manier dat wij geen grote boekingskantoren, platenlabels of promotors nodig hebben om iets te organiseren. OCCII vind dat je door samen te werken niet afhankelijk hoeft te zijn van (betaalde) tussenpersonen. We kunnen het gewoon zelf als community doen: Do It Together!

Wij geloven dat iedereen prima een concert, filmavond, benefiet of elk ander soort evenement kan organiseren. Met hulp vanuit je eigen netwerk kun je een promotieposter maken, vegan maaltijd voor de bands koken, het publiek verwelkomen of geluidstechnicus regelen. We helpen elkaar om nieuwe vaardigheden te leren en zijn we een community die zich ver over de grenzen heen verspreid.

OCCII draait op een circulerende pool van vrijwilligers en heeft twee coördinatoren in dienst. Veel vrijwilligers maken tevens ook deel uit van het publiek en artiesten, wat een horizontale organisatie stimuleert. Je kunt deelnemen aan onze community door te organiseren of mee te komen doen als vrijwilliger!

VRIJWILLIGERS

Vrijwilligers maken van OCCII hun (t)huis, zorgen ervoor, koesteren het en helpen het verder door te groeien! Ons collectief bestaat uit een dynamische, steeds wisselende poule van vrijwilligers met een gedeelde liefde voor DIY en underground (sub)cultuur.

Maandelijks (elke 3e dinsdagavond) zijn er vrijwilligersbijeenkomsten, altijd goede momenten om elkaar te leren kennen als je wilt komen vrijwilligen of nieuw bent in Amsterdam. We zijn constant op zoek naar nieuwe mensen om ons collectief te komen versterken!

Er zijn veel niveaus van betrokkenheid binnen de organisatie mogelijk en we vragen nooit iemand om verantwoordelijkheden te dragen waar ze zich niet prettig bij voelen. Taken die je zou kunnen doen variëren van helpen aan de bar tijdens een evenement, kaartjes verkopen aan de deur, een vegan maaltijd bereiden voor de crew of posters verspreiden in de stad. We kunnen bijvoorbeeld altijd mensen gebruiken die graag opgeleid willen worden om geluidstechnicus te worden, of artiesten die hun creativiteit willen toevoegen aan onze locatie of het ontwerpen van flyers.

Ook kan je helpen achter de schermen, dan moet je denken aan dingen als: PR, helpen met schrijven van verslagen of een handje helpen bij het onderhoud en beheer van het gebouw. Er zijn ook werkgroepen die zich concentreren op thema’s als: diversiteit, safe(r) space en gendergelijkheid.

Als je een idee, skill of kennis hebt die je met OCCII wilt delen, wordt dat zeer op prijs gesteld. Omgekeerd bieden wij ook de mogelijkheid om je te begeleiden om nieuwe vaardigheden te leren en nieuwe mensen te ontmoeten! Je kunt vrienden voor het leven maken.

Er is geen financiële compensatie – je hebt natuurlijk wel gratis toegang tot evenementen waar je vrijwilligerswerk doet, je ontvangt aantal drankbonnen en je kunt mee eten met de artiesten en crew.

Zonder vrijwilligers zou er geen OCCII kunnen zijn!

Je kunt met ons in contact komen via vrijwilliger(@)occii.org, we horen graag van je!

ORGANISEREN

Wil je bij ons een bandavond, informatieavond of filmvertoning organiseren? Zoals je misschien al hebt kunnen lezen: wij geloven in DIY!

Om te beginnen, moet je contact opnemen met onze programmacoördinator. De coördinator of een sub-coördinator is je belangrijkste contactpersoon. Zij begeleiden je in het proces en helpen je waar nodig bij het invullen van de vrijwilligersdiensten die nodig zijn. Je zult waarschijnlijk een aantal mensen moeten vragen om je te helpen tijdens het evenement: een geluidstechnicus, 2-3 mensen die kunnen helpen aan de bar, 2 mensen aan de deur, iemand om te koken. Als lokale boeker of concertpromotor verwachten we ook wel dat je helpt en aanwezig bent bij het evenement en een goede gastheer bent, en niet alleen de productie op afstand regelt.

Op woensdag hebben we een baravond, deze zijn altijd gratis toegankelijk voor iedereen en daarmee een laagdrempelige avond voor livemuziek, poëzie of dj’s. Bezoekers kunnen een donatie achterlaten voor de artiesten. Dit is een heel geschikte manier om te beginnen met organiseren bij OCCII voor jou eigen en ons netwerk!

Voor alle andere evenementen houden we bewust de toegangsprijzen laag (max. 8-10 euro) om de het voor iedereen toegankelijk te houden. Dit telt voor alle openbare evenementen. Het is ook mogelijk om bij OCCII benefietconcerten te organiseren, mits het doel onze steun heeft en het qua de rest bestaande planning past doen wij dit graag.

Onze zaal heeft een maximale capaciteit van 250 personen en onze locatie is uitgerust met een moderne P.A. installatie, verlichtingssysteem, beamer & scherm en een (kleine) backstage. Als je niet al te veel eisen stelt, kun je onze backline gebruiken. We hebben een drumstel, basversterker en gitaarversterker.

Zie ook de FAQ over organiseren en meer specifieke technische details.

Sta je te popelen om je idee met ons delen? Leg uit wat je zou willen doen, hoe en of je eventueel een team van mensen hebt om je te helpen – neem contact met ons op via music(@)occii.org of event(@)occii.org

Let op: vanwege Covid-19 en verschoven programma’s hebben wij pas vanaf januari 2022 weer plek voor nieuwe evenementen.