VACATURE ZAKELIJK COÖRDINATOR OCCII

OCCII staat voor Onafhankelijk Cultureel Centrum In It. Al 27 jaar een gewaardeerd concertpodium en kindertheater, opererend vanuit de underground voor een breed publiek. Dit wordt ondersteund door drie coördinatoren (zakelijk, artistiek en kinderprogramma) en c.a. 50 vrijwilligers. OCCII is een zelfstandige stichting met vijf bestuursleden en onderdeel van het overkoepelende complex en vereniging Binnenpret. OCCII ontvangt subsidie van stadsdeel Zuid en het AFK, waarvoor binnenkort een nieuwe aanvraag ingediend wordt.

Door het vertrek van onze huidige zakelijk coördinator, zoekt OCCII per december 2019 vervanging voor deze functie voor de periode van 1 jaar met uitzicht op een langer dienstverband. Dit is o.a. afhankelijk van de voortzetting van de AFK-subsidie. De nieuwe zakelijk coördinator zal een belangrijke bijdrage leveren aan de subsidie aanvraag en deze coördineren.

Functieomschrijving

De zakelijk coördinator vervult een spilfunctie binnen OCCII.

OCCII heeft behoefte aan iemand die zich thuis voelt in een horizontale organisatie en affiniteit heeft met het ons programma. De opzet daarbij is de zogenaamde Do It Yourself (DIY) en Do It Together mentaliteit. Een groot deel van het programma wordt vormgegeven door vrijwilligers en organisatoren vanuit binding met OCCII. De zakelijk coördinator werkt nauw samen met de artistiek en kinderprogramma coördinator, en moet daarnaast ook aanvoelen waar hiaten liggen, en daarbij initiatief kunnen nemen voor verbeteringen. Veelzijdigheid en een flexibele instelling zijn noodzakelijke capaciteiten. De onderstaande werkzaamheden behoren tot het takenpakket:

Vrijwilligerscoördinatie

Onderhouden, coördineren, werven en activeren van een vrijwilligersnetwerk, op basis van inclusiviteit en continuïteit. Stimuleren van vaardigheden en talenten van vrijwilligers, bijvoorbeeld door het organiseren/coördineren van werkgroepen, cursussen en activiteiten. Hiervoor is continue wisselwerking tussen programma, vrijwilligers en zakelijke en artistieke coördinatie vereist.

(Mede-) coördinatie van avond- en artistiek programma

Contact onderhouden met artiesten en regelen van praktische aspecten rond het kinder- en avondprogramma. Zorgen voor een soepel programmaverloop met de hulp van vrijwilligers en de organisatoren en waar nodig zelf avonden coördineren.

Coördinatie van PR en marketing activiteiten

Ontwikkelen van marketing en PR-activiteiten, deels uitbesteed en deels uitgevoerd door programma organisatoren. Opstellen van een marketingplan met bestuur, vrijwilligers en organisatoren.

Coördinatie van onderhoud en beheer

Verantwoordelijk voor het dagelijkse onderhoud en beheer van OCCII en zorgdragen voor eisen vanuit wet- en regelgeving, zoals veiligheid. Werken aan het onderhoud- en beheerplan van OCCII, aansturen van werkzaamheden en activeren van vrijwilligers.

Administratieve en zakelijke werkzaamheden

Dagelijkse administratie, zakelijke werkzaamheden en zakelijke contacten, o.a. met leveranciers, bank, gemeente. Beheer van de financiële administratie, contact met de boekhouder in overleg met de penningmeester en opleveren van financiële overzichten en jaarverslagen in samenwerking met het bestuur.

Ontwikkelen visie, beleid en werving en verantwoording fondsen

Ontwikkelen van een visie op de organisatie en het programma van OCCII en vertaling in beleid, als basis voor subsidieaanvragen en fondsenwerving. Hierbij hoort ook het ontwikkelen van een duurzaamheids- en een inclusiviteitsplan. Bekend zijn met de praktijk van subsidieaanvragen en fondsenwerving, zowel stedelijk, nationaal als Europees. Kerntaak hierin is het coördineren en aanleveren van de aanvraag in het kader van het Kunstenplan 2021-2024 bij het AFK, en ook de verantwoording over lopende subsidies in samenspraak met bestuur en vrijwilligers.

Begeleiden stagiairs

Begeleiding van stagiairs, die zoveel mogelijk zelfstandig meedraaien met o.a. kantoorwerkzaamheden, avonden coördineren, activiteiten organiseren en ondersteunen. Daarnaast leveren stagiairs een zelfstandige (studie-) bijdrage bv. op het gebied van organisatie, marketing, publieksbereik en -onderzoek, fondsenwerving. De zakelijk coördinator onderhoudt hiervoor contacten met onderwijsinstellingen.

Voorwaarden

De aanstelling is zowel op freelancebasis, als in een dienstverband mogelijk. Het gaat om een functie in deeltijd van 24 uur per week in 2020, mogelijk met urenuitbreiding in opvolgende jaren.

OCCII biedt een licht-chaotische, sociale en boeiende werkomgeving. Een collectief, een geweldig programma en een fijne sfeer. Een grote mate van vrijheid en ruimte voor eigen initiatief bij het uitvoeren van de werkzaamheden.

Salaris is in een (tijdelijk) dienstverband gelijkwaardig aan dat van de andere coördinatoren (schaal 2 van CAO Welzijn) of op factuurbasis tegen nader overeen te komen uurtarief in ZZP-variant.

Gemotiveerde reacties op de vacature ontvangen wij graag, solliciteer ook als er punten tussen de werkzaamheden staan waar je minder kwaliteiten in hebt, geef aan waar je kracht ligt en waar niet.

Stuur je motivatie met cv voor 21 oktober 2019 aanstaande per email via info @ occii.org o.v.v. sollicitatie.

De eerste gesprekken zullen plaats vinden laatste week oktober / eerste week november 2019. Begindatum aanstelling december 2019/ januari 2020 (in overleg).

Voor vragen en/of informatie, neem contact op met Hilde Strijker via kantoornr: 020-6717778
(ma di do en vrijdag tussen 10:00 en 16:00) of per mail naar admin @ occii.org