Feminism and Wanderlust: Kari Schmidt talking about Femme&Oddities

fo3Wanderlust, existential angst and feminism. A fine mix, according to the new zine Femme&Oddities, that was published at the end of May. The zine presents a curious range of subjects. Like a gay teenager who loses himself in witchcraft, an ode to the afro and a playful nude photo shoot in the forest. The zine is a one-time collaboration of a group of students, expats and artists, mostly living temporarily in Amsterdam.

Initiator of the project is Kari Schmidt, an exchange student from New-Zealand. Shortly after her arrival in Amsterdam she was struck by a call for feminist and queer zines, issued by the ZsaZsa Zine collective. She took it as a sign and set to work.

‘I have been making zines since high school, it is something that I keep coming back to. It can be difficult to find your way in a new place. Making a zine turned out to be an ideal way to meet people.’

Finding people to contribute to Femme&Oddities wasn’t hard. ‘There are all these different spaces scattered around the city where unexpected things happen. The scene is creative and accessible. On an economic level, but also open, wanting people to be involved.’

Schmidt is fascinated by odd and weird things. In Femme&Oddities that fascination expresses itself in an innocent poem on Roadrunner (Beep! Beep!), but also in an impressive photo from a deserted bed in a house that was shot to pieces in Gaza.

fo2

‘Bizarre things are always unexpected. I like to be surprised by them, and I like playing with them and surprising other people. By taking this as a lead for the zine, I managed to keep it wide and give everybody the freedom to contribute.’

Feminism can also be looked upon as an oddity. It is a ‘fascinating cultural phenomenon’, according to Schmidt. ‘It’s often provoking a lot of reactionary and neurotic reactions. I wanted to prevent that, by opening up a dialogue. I did not want to be judging or prescribing. Like that I hope to normalise feminism.’

A good example is Sophia Seawells article. Seawell offers us a critical feminist view on a new phenomenon: the rise of host clubs in Japan, where women can pay men to be seduced and indulged by them. At a first glance, that might seem like a liberating role reversal between men and women. But Seawell argues that actually it is just reinforcing the traditional power balance.

© Christopher Brown

After the initial enthusiasm ebbs away, a lot of zines die a slow death. The makers of Femme&Oddities are not going to let that happen: they already announced that this first issue will not be followed by a second one. ‘And that is fine’, Schmidt says. ‘Everybody will follow its own path, most of us are leaving Amsterdam again. It has been a beautiful process, and that already makes it a success for all of us who participated in it.’

In July, Schmidt herself will also be back on the road. First two months of travelling, then on to her next stop: Germany. With Femme&Oddities in her backpack as a tangible memory of her stay in Amsterdam.

By Rinske Bijl

Websites from some of the zine contributors:

www.christopherbrownphoto.com
www.stereocure.com
www.twelveover.blogspot.nl
www.youtube.com/emdimusic
karipetroschmidt.blogspot.nl

fo3

Feminisme en Wanderlust: Kari Schmidt over Femme&Oddities

Wanderlust, existentiële angst en feminisme. Volgens het nieuwe zine Femme&Oddities, gaan die drie thema’s heel goed samen. Het blad, dat eind mei is uitgekomen, biedt een wonderlijke mix van onderwerpen. Van een homoseksuele tiener die zich verliest in hekserij tot een ode aan de afro en een speelse naaktfotosessie in het bos. Het zine is een eenmalige samenwerking van een groep studenten, expats en kunstenaars, waarvan de meesten slechts tijdelijk in Amsterdam wonen.

Kari Schmidt is de spil van de groep. De Nieuwzeelandse uitwisselingsstudente woonde nog maar kort in Amsterdam toen haar aandacht werd getrokken door een oproep van het ZsaZsa Zine collectief: ‘Looking for feminist and queer zines’. Een teken, dacht ze, en ging meteen aan de slag.

‘Ik maak al zines sinds de middelbare school, het is iets waar ik steeds weer bij terugkom. Op een nieuwe plek vind je niet altijd snel je weg en mensen ontmoeten is soms lastig. Het maken van een zine is een ideale manier gebleken om contact te leggen.’

Het was niet moeilijk om mensen te vinden die aan Femme&Oddities mee wilden werken. ‘Er zijn zoveel plekken verspreid over Amsterdam waar onverwachte dingen gebeuren. De sfeer is toegankelijk en creatief, en het is betaalbaar. Overal kom je interessante mensen tegen die open staan voor samenwerking.’

Schmidt is gefascineerd door vreemde zaken en eigenaardigheden. In Femme&Oddities uit zich dat in een onschuldig gedicht over Roadrunner (Beep! Beep!), maar ook in een indrukwekkende foto van een verlaten bed in een kapotgeschoten huis in de Gazastrook.

fo2

‘Bizarre dingen zijn altijd onverwachts. Ik laat me daar graag door verrassen, en vind het leuk om ermee te spelen en ook anderen te verrassen. Door dit als leidraad voor het zine te nemen kreeg iedereen de vrijheid om een eigen bijdrage te leveren.’

Ook feminisme kan je zien als eigenaardigheid. Het is een ‘fascinerend cultureel fenomeen’, volgens Schmidt. ‘Het roept vaak een hoop reactionaire en neurotische reacties op. Dat wil ik voorkomen door een open dialoog aan te gaan en niet beoordelend te zijn of voor te schrijven hoe dingen moeten. Op die manier wil ik feminisme normaliseren.’

Zo biedt het artikel van Sophia Seawell een kritische feministische kijk op een nieuw fenomeen: de opkomst van host clubs in Japan. Daar kunnen vrouwen zich tegen betaling door mannen laten verleiden en verwennen. Op het eerste gezicht lijkt dat misschien een omkering van de traditionele rollen van mannen en vrouwen, maar Sophia Seawell laat zien dat het de bestaande machtsverhoudingen juist in stand houdt.

Waar veel zines na het wegebben van het oorspronkelijke enthousiasme van de makers na een paar nummers een langzame dood sterven, is het nu al duidelijk dat er geen Femme&Oddities nummer 2 zal verschijnen. ‘En dat is ook goed,’ zegt Schmidt. ‘Iedereen volgt zijn of haar eigen weg, de meesten vertrekken weer uit Amsterdam. Het is een mooi proces geweest, en dat maakt het voor ons al tot een succes.’

Zelf trekt Schmidt ook weer verder. Eerst twee maanden reizen, dan door naar Duitsland. Met Femme&Oddities in haar rugzak als een tastbare herinnering aan haar verblijf in Amsterdam.

Websites van mensen die een bijdrage leverden aan het zine:

www.christopherbrownphoto.com
www.stereocure.com
www.twelveover.blogspot.nl
www.youtube.com/emdimusic
karipetroschmidt.blogspot.nl

Door Rinske Bijl