ANBI

ANBI
De Stichting die OCCII beheert heeft een ANBI-Status

Dit wil zeggen, dat de stichting door de Belastingdienst is aangemerkt als ‘algemeen nut beogende instelling’. Giften aan de stichting zijn hierdoor fiscaal aftrekbaar kijk voor meer info via website belastingdienst

OVER OCCII:

Stichting In It: OCCII & Kinderpret
Amstelveenseweg 134
1075XL Amsterdam

IBAN: NL11 TRIO 0320 0014 82
RSIN: 8072.52.670
KVK: 41211866
BTW: 807252670B01

Doel van de stichting bij oprichting in 1992:
I)Het beheren en onderhouden van de ruimte in het perceel Amstelveenseweg 134
II) Het creëren en in stand houden van, voor met namen minder draagkrachtige personen en groepen een multi- functioneel cultureel ontmoetingscentrum.
III) Het realiseren, ondersteunen en stimuleren van vernieuwende initiatieven van sociaal culturele activiteiten en podiumkunsten.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

in de periode 2021-2024 wil OCCII inzetten op de kwaliteit en kwantiteit van het programma-aanbod en het vergroten van het bereik in Amsterdam. Daarnaast wordt gestreefd naar een beter aandeel eigen inkomsten. Op het gebied van publieksbereik richt OCCII zich op een aantal doelstellingen; het vergroten van het publieksbereik, de gemiddelde besteding per bezoeker verhogen, het uitvoeren van een tweejaarlijks doelgroep-en tevredenheidsonderzoek onder de bezoekers, het realiseren van meer gerichte promotie uitingen (diverse culturele gemeenschappen en nationaliteiten binnen Amsterdam). Zo wil OCCII een nieuwe groep bezoekers bereiken.

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Edwin de Jong
Penningmeester: Andre Meijler
Secretaris: Jos Kleij
Algemeen lid: Julian Jansen, Arnold de Boer, Regina van der Kloet, Anna Weber

Beloningsbeleid:
OCCII heeft een onbezoldigd bestuur, zijn krijgen geen (onkosten)vergoeding.

Financiële jaarcijfers OCCII:

2021: Download PDF 

2022: Download PDF

Jaarverslagen OCCII:

2021: Download PDF

2022: Download PDF

Publicatieplicht ANBI – belastingdienst:

2022: Download PDF