ANBI

ANBI
De Stichting die OCCII beheert heeft een ANBI-Status

Dit wil zeggen, dat de stichting door de Belastingdienst is aangemerkt als ‘algemeen nut beogende instelling’. Giften aan de stichting zijn hierdoor fiscaal aftrekbaar kijk voor meer info via website belastingdienst

OVER OCCII:

Stichting In It: OCCII & Kinderpret
Amstelveenseweg 134
1075XL Amsterdam
020-6717778

info @ occii . org
www.occii.org

IBAN: NL11 TRIO 0320 0014 82
RSIN / ficscaal nr: 8072.52.670
KVk nr: 41211866
BTW nr (VAT): 807252670B01

Doel van de stichting bij oprichting in 1992:
I)Het beheren en onderhouden van de ruimte in het perceel Amstelveenseweg 134
II) Het creëren en in stand houden van, voor met namen minder draagkrachtige personen en groepen een multi- functioneel cultureel ontmoetingscentrum.
III) Het realiseren, ondersteunen en stimuleren van vernieuwende initiatieven van sociaal culturele activiteiten en podiumkunsten.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Hieronder beknopt de plannen + doelstellingen;

in de periode 2021-2024 wil OCCII inzetten op de kwaliteit en kwantiteit van het programma-aanbod en het vergroten van het bereik in Amsterdam. Daarnaast word gestreefd naar een beter aandeel eigen inkomsten. Op het gebied van publieksbereik richt OCCII zich op een aantal doelstellingen; het vergroten van het publieksbereik, de gemiddelde besteding per bezoeker verhogen, het uitvoeren van een jaarlijks doelgroep-en tevredenheidsonderzoek onder de bezoekers, het starten van een promotiegroep (bestaande uit vrijwilligers) en het realiseren van meer gerichte promotie uitingen, gericht op diverse culturele gemeenschappen en nationaliteiten binnen Amsterdam. Zo wil OCCII een aanzienlijke nieuwe groep bezoekers bereiken.

Publiek: OCCII is zich bewust van haar doelgroepen die middels een publieksonderzoek in kaart zijn gebracht. het onderzoek zal in de komende periode jaarlijks opnieuw worden uitgevoerd. + het maken van een sociale kaart van de omgeving ivm bereiken van een meer cultureel divers publiek, gericht onderzoek doen naar war de diverse gemeenschappen en nationaliteiten die zich in de stag bevinden en of zij interesse kunnen hebben in de specifieke programma.

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Edwin de Jong
Penningmeester: Andre Meijler
Secretaris: Jos Kleij
Algemeen lid: Julian Jansen, Arnold de Boer, Regina van der Kloet, Anna Weber

Beloningsbeleid:
OCCII heeft een onbezoldigd bestuur, net als alle vrijwilligers binnen de OCCII, gaat het om de eeuwige room, eer en dank!

 

Financiële jaarcijfers OCCII:

2021: Download PDF 

2022: Download PDF

Jaarverslagen OCCII:

2021: Download PDF

2022: Download PDF

Publicatieplicht ANBI – belastingdienst:

2022: Download PDF