ABOUT OCCII

OCCII is an independent music venue. Situated in a building complex which was squatted in 1984, legalized in 1992. OCCII has since developed into a unique social centre for alternative music and other arts. 
 
OCCII provides a cultural program that is hand-picked for those drawn to a wonderful and wide range of subversive sounds and music genres: global beats, noise, punk, folk, improv, rave, avant-garde & electronic.
 
OCCII is not in it to make profit. We aim to be a home to all kinds of subcultures and non-commercial collaborations. At OCCII we want to create a space where all feel welcome and safe(r), regardless of gender, ethnicity, age, ability, sexuality or otherwise. Our venue is wheelchair accessible.
 
In addition to live music, OCCII also hosts Kinderpret: a series of Tuesday & Wednesday afternoon theatre performances and workshops for kids aged 2-12 years. OCCII is part of De Binnenpret, a social center consisting of a variety of cultural and political collectives.

COMMUNITY

We are part of a community of musicians, artists and audience from Amsterdam and beyond: an active group of volunteers to connect music, people and other venues in the city.

This community and our volunteers are the ones that continuously bring new music and new developments to OCCII. Many of them are not native Amsterdammers. OCCII has a staff of two who coordinate the program, volunteers and other tasks needed. Together we try to contribute to creating space we think is crucial to the social fabric of Amsterdam. To (re)claim a place in the ever gentrifying city center and to continue our radical, non-commercial way of hosting musicians from all over the world.

We are dedicated to support anyone who would like to organize an event or become a volunteer – please read more about that here!

THE BUILDING’S ARCHITECTURE

People often ask us: What is the story behind the eclectic facade of OCCII? The venue was once part of a larger complex (built in 1883/84) which functioned as horse stables and a depot for trams – that’s why OCCII’s main entrance has such tall doors! The architect was Abraham Salm, he based his design on the Russian National Style, inspired by a painting of a clock made by Viktor Hartman.

For many years, the facade was in disarray (very punk..!). In 2010 we were able to restore the exterior facade to its beautiful original state, with help from Monument Zorg and OCCII volunteers!

Other significant buildings in Amsterdam designed by Abraham Salm and his father G.B. Salm are (what we now know as): Paradiso and de Melkweg. It’s a wonder that all three buildings have transformed into the most important venues for live music – and the squatting movement in Amsterdam is to thank for that.

Read more about the history of the building on the website of Binnenpret, this blogpost we wrote and this article by ArchiHis.

OCCII is een onafhankelijk poppodium. Gevestigd in een gebouwencomplex dat werd gekraakt in 1984 en gelegaliseerd in 1992. Sindsdien heeft zich ontwikkeld tot een autonoom en uniek sociaal-centrum voor alternatieve muziek en podiumkunsten.

OCCII biedt een cultureel programma dat met zorg is uitgekozen voor diegenen die zich aangetrokken voelen tot een uitbundig scala aan subversieve geluiden en genres: Wereldmuziek, noise, punk, folk, improv, rave, avant-garde en elektronisch.

OCCII heeft geen winstoogmerk. We willen een thuishaven bieden aan allerlei subculturen en samenwerken met gelijkgestemde niet-commerciële artiesten en organisaties. Bij OCCII willen we een ruimte creëren waar iedereen zich welkom en veilig(er) voelt. Ongeacht geslacht, etniciteit, leeftijd, validiteit, seksualiteit of anderszins. Onze locatie is rolstoeltoegankelijk.

Naast live muziek organiseert OCCII ook Kinderpret: een reeks dinsdag- en woensdagmiddag theatervoorstellingen en workshops voor kinderen van 2-12 jaar. OCCII maakt deel uit van De Binnenpret, een sociaal centrum dat bestaat uit een scala aan culturele en politieke collectieven.

 

GEMEENSCHAP

We maken deel uit van een gemeenschap van musici, artiesten en publiek uit Amsterdam en daarbuiten: een actieve groep vrijwilligers die muziek, mensen, en andere locaties in de stad met elkaar verbindt.

Deze gemeenschap en onze vrijwilligers zijn degenen die continu nieuwe muziek en nieuwe ontwikkelingen naar OCCII brengen. Velen van hen zijn geen geboren Amsterdammers. OCCII heeft twee personeelsleden die het programma, vrijwilligers en andere benodigde taken coördineren. Samen proberen we bij te dragen aan het creëren van een ruimte die volgens ons cruciaal is voor het sociale netwerk van Amsterdam. Om een ​​plek te (her)claimen in het steeds verder gentrificerende stadscentrum. Zodat wij op onze radicale, niet-commerciële manier muzikanten van over de hele wereld kunnen blijven ontvangen.

We staan open om iedereen te ondersteunen die een evenement wil organiseren of vrijwilliger wil worden – lees daarover meer hier!

DE ARCHITECTUUR VAN HET GEBOUW

Mensen vragen ons vaak: wat is het verhaal achter die bonte façade van OCCII? De locatie maakte ooit deel uit van een groter complex (gebouwd in 1883/84) dat fungeerde als paardenstal en tramremise – daarom heeft de hoofdingang van OCCII zulke hoge deuren. De architect was Abraham Salm, hij baseerde zijn ontwerp op de Russische nationale stijl, geïnspireerd op een schilderij van een koekoeksklok gemaakt door Viktor Hartman.

Jarenlang was de façade in erbarmelijke staat (punk..!). In 2010 hebben we de buitengevel in zijn prachtige originele staatdie kunnen herstellen, met behulp van Monument Zorg en OCCII vrijwilligers.

Andere belangrijke gebouwen in Amsterdam ontworpen door Abraham Salm en zijn vader GB Salm zijn (wat we nu kennen als): Paradiso en de Melkweg. Het is een wonder dat alle drie de gebouwen zijn getransformeerd tot de belangrijkste locaties voor livemuziek – en dat is te danken aan de kraakbeweging van Amsterdam.

Lees meer over de geschiedenis van het pand op de website van Binnenpret, deze blogpost die we eerder schreven en dit artikel door ArchiHis.