Boekpresentatie & Debat over Leegstand

de KRAKER, de AGENT, de JURIST en de STAD

De kraker, de agent, de jurist en de stad is een onderzoeksjournalistieke graphic novel. Geschreven door drie journalisten en getekend door drie stripmakers wordt de recente kraakgeschiedenis vanuit drie perspectieven uitgewerkt. In 2010 werd de Wet kraken en leegstand van kracht, waarmee kraken strafbaar werd gesteld. De journalisten onderzoeken de impact hiervan op de betrokken partijen. Onder meer door (oud)krakers, openbaar aanklagers, advocaten, burgemeesters, buurtregisseurs, politieagenten en huiseigenaren te interviewen en zich een tijdlang onder te dompelen in de wereld van hun hoofdpersonages. Het resultaat: een fascinerende blik achter de schermen van onze democratische rechtsstaat.

Een belangrijke conclusie na het lezen van het boek is dat er aan het kraakgedeelte van de Wet kraken en leegstand bijzonder goed invulling is gegeven. Er wordt nauwelijks meer gekraakt en het overgrote deel van de Amsterdamse kraakpanden is inmiddels ontruimd. Het leegstandsgedeelte van de wet is echter tot nog toe een lege huls gebleken. In Amsterdam alleen al staat zo’n 1,3 miljoen vierkante meter kantoorruimte leeg. “Een rotwet,” zo noemde Wethouder Freek Ossel de leegstandsclausule van de Wet kraken en leegstand. Wat moet er gedaan worden om ook het leegstandsgedeelte van de wet werkbaar te maken?

Onder leiding van Ronald Ockhuysen (adjunct hoofdredacteur van het Parool) gaan de makers van het boek hierover in gesprek met de personages van ‘De kraker, de agent, de jurist en de stad’ en andere betrokkenen.

dekrakerdeagentdejuristendestad

https://www.facebook.com/kraakdossier
http://kraakdossier.nl/