Demonstratie: Recht op stad! (1 OCTOBER, DAM Square)

Actie! Bescherm het Recht op Stad!

donderdag 1 oktober, 19:00/7:00pm DAMSQUARE, Amsterdam!

Recht op sociaal (woon)beleid
Recht op samenleven
Recht op kennis & onderwijs
Recht op autonomie & cultuur
Recht op demonstratie & verzet
Recht op een rechtvaardig Amsterdam

Kortom: Recht op Stad = Recht op een rechtvaardige stad, met oog voor cultuur, activisme, diversiteit en gelijke kansen!

**************** rechtopstad

ENG
Why are we demonstrating?

Right to social housing policy
Right to commonalty
Right to knowledge and education
Right to autonomy & culture
Right to demonstrate and resist
Right to a righteous Amsterdam

In short: Right to City = Right to a righteous city with an eye for culture, activism, diversity and fair chances for all!

Check the website for all the pamflet and more information: http://rechtopstad.nl/!

De volgende organisaties hebben al aangegeven de actie te steunen:
Bond Precaire Woonvormen (BPW)
Opgericht om de woonrechten van antikraakbewoners en die van andere ‘flexbewoners’ op te eisen.
BPW over de demo = ‘Allerlei rechten en vrijheden van burgers staan onder forse druk. Volkshuisvesting word uitverkocht en huurrechten in rap tempo afgebroken. Dat accepteren we niet! We blijven niet aan de zijkant staan. Tijd voor verzet! De BPW steunt deze demonstratie van harte en roept iedereen op om solidair te zijn’

Cinetol – Ruimte voor Cultuur & Ondernemen
Creatieve broedplaats in de Pijp.

Op De Valreep
Collectief wat eerder de Valreep in Amsterdam Oost kraakte en daar een non-commerciëel sociaal cultureel centrum stichtte.

DIY Basements
The Basement is een gemeenschappelijke studio in de kelder van boekhandel Fort van Sjakoo die door verschillende kunstenaars gedeeld wordt. Ze zijn een internationaal netwerk voor kunst en DIY politiek.

Huurderbelang Zuid (HBZ)
HBZ maakt zich sterk voor de stem van huurders in Amsterdam Zuid, behoud van goede betaalbare huurwoningen en verbetering van kwaliteit woningen en woongenot.

OCCII
Onafhankelijk cultureel centrum aan de Amstelveenseweg in Amsterdam Zuid.

OT301
Centrum voor multi-media en alternatieve cultuur aan de Overtoom in Amsterdam West.

Schijnheilig
Rondzwervend collectief dat zich inzet om ongebruikte ruimtes te betrekken en te veranderen in creatieve, vrij toegankelijke en non-commerciële ontmoetingsplaatsen waar onder andere beeldende kunst, muziek, theater, poëzie, lezingen en alles daartussen en buitenom samenkomen.
Lees hier waarom Schijnheilig deze demonstratie organiseert: http://rechtopstad.nl/deelnemers-c…/collectief-schijnheilig/.

SOTU (Sounds of the Underground) Festival
Een jaarlijks alternative muziek festival in Amsterdam.

Vrijstaat Bajesdorp
Culturele vrijplaats achter de Bijlmerbajes.

https://www.facebook.com/events/182502048748762/188246804840953/