IT DOCKUMER LOKAELTSJE

No Events

Past

IT DOCKUMER LOKAELTSJE + DE GARNAALTJES + GUILLAUME MAUPIN & MARCEAU PORTRON (BRX) + DJ DE DIKKE MAN
- Alles Is Goed - neue album release, IDol doet DAF | trap-punk poets | Fruitful Anti-Folk
Friday, Feb 14, 2020
Doors open: 20:30 - 01:30 | €8
NO PRESALE, TICKETS AT THE DOOR, CAPACITY 250, CASH ONLY AT VENUE