TOUR BLOG: On the boat

Cold clothes, little sleep, bad coffee, but also a couple of phenomenal shows with an enthusiastic audience. In 1986, while on a boat back to the Netherlands he wrote about the past British tour with his band of that time, The Ex. He recently found back these notes, and shares them here with us.

Ten days on tour at the end of the year around England, with rain, cold, wind… it isn’t easy. The start was in good spirits, with The Membranes and the Turncoats… Together we played the fixtures off the ceiling at the end of November in Preston, Notthingham, Oxford, Manchester. But then. December… thin sleeping bags, thick fog. Humid clothes, dirty traffic jams. Oily chips, watery beer, little fruit… And then, right at the moment that you play for a near empty venue in Brrr-Brrr-Bristol and you feel like, why not, forever unplugging this floating island, there are suddenly three shows (London, Bedford, Brighton) with an enthusiastic audience, and hip hurray playing on this island divided in a thousand music scenes suddenly makes sense again.

So what does it matter when the morning after the last show, after three hours’ sleep in your cold clothes, you roll out of your sleeping bag at 6 am, and, while avoiding the worst traffic jams, you motor through an awakening South West London in the direction of Harwich? It doesn’t. Because there we have time to say goodbye to and with toast, chips, eggs, and it’shardtobelieve: filter coffee. (Good taste ultimately prevails: to hell with your damned instant coffee!) After that: boarding and, of course, it’s storming. Tailwind, and Holland is approaching. After a series of holdups we watch the catch: enough seats to sleep on.

You thought so? Two hours later we stand, washed out, in line for an amidships Paris Café to get a tasteless shot of coffee. Thank god there’s apple pie that’s baked only a week ago or more, and we’re in high spirits. It made our day. Only five hours left to go on the boat, and then we’re almost home again. The kiosk is closed so there’s no chance we get to read a shiny new newspaper, so we have to reread the free City & Business supplement to the Sunday Explorer… Ah, what does it matter, only four hours and 55 minutes to go and then we’re almost home. There’s are few movies playing: Lethal Weapon 1,2,3, whatever, and something with Madonna, this time not in bed, but you fall asleep to it anyway.

Well, only four more hours and 46 minutes, etcetera. My goodness, rock ‘n roll is quite a way to live fast, so much has become clear by now. And how exciting!… (is winding one’s wristwatch?)

In the meantime, still about four hours to go, plus a row… of… very… slow… minutezzzzzzzzzzz….

G.W. Sok

From 1979 till 2008 G.W. Sok was the singer for the Dutch underground band The Ex. Currently he is touring with his new band King Champion Sounds in both The Netherlands and the UK. On Sunday October 20th King Champion Sounds plays at OCCII in Amsterdam.

Kouwe kleren, weinig slaap, slechte koffie, maar ook een paar bijzondere shows met enthousiast publiek. In 1986, op de boot terug naar Nederland, schreef G.W. Sok een verslag van de afgelopen Britse tour met zijn toenmalige band The Ex. Kort geleden vond hij zijn aantekeningen terug.

Tien dagen op toernee, in eindejaars Engelandse Omstreken, met regen, kou, wind… dat valt niet altijd mee. Wel een begin vol goede moed, met de Membranes en de Turncoats… Eind november spelen we samen het behang van de zalen in Preston, Nottingham, Oxford, Manchester. Maar dan. December… dunne slaapzakken, dikke mist. Vochtige kleren, vuile files. Vette patat, waterig bier, weinig fruit… En toch, net op het moment dat je in Brrr-Brrr-Bristol voor een nagenoeg lege zaal de neiging krijgt om ach vooruit de plug definitief uit dit drijvende eiland te rukken, komen er daarna zowaar toch weer drie optredens (London, Bedford, Brighton) met enthousiast publiek en heeft het spelen op dit in duizenden muziekscenes versplinterde land opeens weer even zin.

Dus wat geeft het als je de ochtend na het laatste optreden, met drie uur slaap in je kouwe kleren, om zes uur uit je slaapzak rolt en om half zeven door een ontwakend zuidwest London tuft, de ergste files van de ochtendspits ontlopend, richting Harwich? Niets, want aldaar hebben we ruim de tijd om nog even uitgebreid afscheid te nemen met en van toast, chips, eggs en, hetishaastniettegeloven, filterkoffie. (De goede smaak wint alsnog: naar de hel met die verduivelde oploskoffie!) Daarna de boot op en ja hoor, het stormt. Wind in de rug en Holland komt er aan. Vijf banken worden overvallen en we tellen de buit: een ruim aantal zitplaatsen waarop wij ons te ruste leggen.

Dat had je gedacht! Twee uur later staan we met geradbraakte ledematen wankelend voor het loketje van het midscheepse Paris Café om een bak smaakloze slurp te bestellen. Gelukkig is de appeltaart slechts een week of wat oud en ons humeur nog opperbest. Dat kan niet meer stuk. Nog slecht vijf uur op de boot en dan zijn we al weer bijna thuis. De kiosk is dicht dus geen kans op een vers krantje zodat we voor de tweede maal de gratis City & Business bijlage van de Sunday Explorer doorbladeren… Ach wat geeft het, nog slechts vier uur en 55 minuten en dan zijn we al weer bijna thuis. Er draaien twee films, een Dodelijk Wapen of 3 en iets met Madonna, dit keer niet in bed maar je valt er evenzo goed heel makkelijk bij in slaap.

Nou ja, nog maar vier uur en 46 minuten en etcetera. Alle mensen nog aan toe, rock’n’roll, is best wel een enorme manier van echt heel hard leven hoor, dat mag ondertussen wel duidelijk zijn. En hoe opwindend ook!… (is het draaien aan het knopje van je polshorloge?)

Ondertussen, nog zo’n vier uur, en 11 en 30 minuten…

G.W. Sok

Van 1970 tot 2008 was G.W. Sok de zanger van de Nederlandse undergroundband The Ex. Op het moment tourt hij met zijn nieuwe band King Champion Sounds door Nederland en de UK. Op zondag 20 oktober speelt King Champion Sounds in OCCII in Amsterdam.